Zásady používání dat

Spracovávanie informácií

Keď sa zaregistrujete na Blinnker.com, môžeme vás požiadať o informácie, ako napríklad vaše meno, názov firmy, emailovú adresu, fakturačné údaje. Tieto informácie sú používané výhradne pre správnu funkčnosť aplikácie, potreby fakturácie a klientskej podpory. V žiadnom prípade ich bez výslovného súhlasu užívateľa nezdieľame s tretími stranami.

Viac informácií bude dostupných v deň verejného spustenia Blinnker.com

Attribution

This site includes IP2Location LITE data available from http://lite.ip2location.com

Registrace uživatele

Přihlásit se